Najbliższą audycję dziś, o godzinie 19:00
Poprowadzi Asia1
PoniedzialkowO